SpelarrankingSpelarrankingen är ett rankingsystem framtaget av FantasyGuiden, där spelare i samtliga allsvenska lag har fått poäng i ett antal olika kategorier som är högst relevanta för Allsvenskan Fantasy. Kategorierna i fråga är Speltid, Mål, Assists, Defensiv bonus, Offensiv bonus och Hållna nollor.

Syftet med FantasyGuidens spelarranking är att få fram dom spelare som med hög sannolikhet kommer prestera bra under den kommande fantasysäsongen. Siffrorna i rankingen tas fram med hjälp av aktuella odds från spelbolag och spelardata från tidigare säsonger såväl som försäsongen. I de fall där tillräcklig data saknas går vi in och anger ett värde utefter våra egna förväntningar på spelaren i fråga.

Spelarna graderas från 1 till 5, där 5 betyder att man är bland den absoluta toppen i den kategorin i förhållande till andra spelare på samma position. Deras värden kan komma att justeras ända fram till den allsvenska premiären. Spelare som är långtidsskadade får per automatik 0 i kategorin speltid.

Nedan följer några förklarande punkter för varje kategori, så att ni vet hur rankingen ska tolkas.

SPELTID

Här tar vi i beaktning speltid från tidigare säsonger och deras förväntade speltid den kommande säsongen. Spelare som har en tung skadehistorik eller väntas vara utsatt för mycket rotation får lägre värde än spelare som väldigt sällan är skadade eller missar matcher av andra anledningar.

MÅL

Vi tittar på målproduktionen från tidigare säsonger och årets försäsong, men även spelbolagens förväntningar på den kommande säsongen så fort det blir tillgängligt för oss.

ASSIST

Främst data från tidigare säsonger, men ett förhöjt värde kan också visas om spelaren i fråga tar hand om fasta situationer.

DEFENSIV BONUS

En kombination av fjolårets faktiska defensiva bonuspoäng och fjolårets förväntade defensiva bonuspoäng. Det här värdet kan saknas på spelare som inte spelade i Allsvenskan 2018.

OFFENSIV BONUS

En kombination av fjolårets faktiska offensiva bonuspoäng och fjolårets förväntade offensiva bonuspoäng. Ett förhöjt värde kan också visas om spelaren i fråga tar hand om fasta situationer. Det här värdet kan saknas på spelare som inte spelade i Allsvenskan 2018.

HÅLLNA NOLLOR

Här ligger data från lagets tidigare säsonger till grund för värdet snarare än spelarens individuella data.

 

 

 

 

 

NÄSTA DEADLINE - GW 1

10 april kl 14.00

SPELARSTATUS - INFÖR GW 19

Skada


Osäkra


Redo